Mnichovo Hradiště - sklep v Arnoldově ulici

 

Legenda k hornímu obrázku:

1 - asfaltový povrch vozovky

2 - hnědá hlína s úlomky cihel a kamenů, smíšená vrstva

3 - skalní podloží

Zaměřil V. Peša, 23. 7. 2002